Chłodnie i mroźnie – obiekty specjalnego przeznaczenia

Ubój zwierząt jest bardzo specyficzną formą działalności gospodarczej. W praktyce wiąże się na niego kilka odrębnych czynności. Poza samym ubojem zwierząt jest to bowiem także ich skup, a następnie przechowywanie półtusz i pozbywanie się odpadów pozwierzęcych. Całość musi się odbywać w sposób ściśle zgodny z wytycznymi zawartymi w przepisach weterynaryjnych i innych aktach prawnych, regulujących zasady obchodzenia się z mięsem zwierzęcym.

Najistotniejszym elementem całej tej układanki jest zapewnienie odpowiedniego sposobu przechowywania produktów uboju, jakim są półtusze zwierzęce. W tym celu niezbędna jest budowa obiektów spożywczych – chłodnie i mroźnie to immanentne wyposażenie każdej ubojni, bez której nie mogą one funkcjonować, nie dopuściłyby bowiem do tego państwowe służby weterynaryjne.

Chłodnie i mroźnie pozwalają na przechowywanie półtusz w warunkach zabezpieczających je przed psuciem się. W zależności od dalszego przeznaczenia danych produktów są one umieszczane właśnie w chłodni – gdzie w niskiej, ale nie ujemnej temperaturze, oczekują na dalszy transport lub w mroźni, gdzie w ujemnej temperaturze mogą być przechowywane przez dłuższy czas.

Chłodnia mroźnia

Budowa tego typu obiektów to zadanie specjalistyczne, wprawdzie objęte zapisami prawa budowlanego, jednakże wymagające o wiele większego doświadczenia i wiedzy technicznej, niż wznoszenie typowych budynków. Z tego też powodu na rynku funkcjonują firmy zajmujące się wyłączenie tego typu realizacjami. Wiedza z zakresu właściwego wykorzystania materiałów izotermicznych i wielkopowierzchniowych urządzeń chłodniczych to ich podstawowy know-how.